Bc. Radka HAVLENOVÁ

Master's thesis

Návrh a implementace software pro detekci a uložení parametrů ERP komponent

Designing and implementing software to detect and store the parameters of ERP components
Anotácia:
Analýza elektroencefalogramu evokovaných potenciálů za použití analýzy hlavních a nezávislých komponent.
Abstract:
Analysis of EEG event-related potentials using independent and principal component analysis.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2012
Zverejniť od: 20. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLENOVÁ, Radka. Návrh a implementace software pro detekci a uložení parametrů ERP komponent. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd