Bc. Dana Hnyková, DiS.

Master's thesis

Formy a metody aktivizace zaměstnanců k využití jejich potenciálu a vyšší výkonnosti

Forms and Methods for Encouraging Employees to Utilize their Potential and Increase Efficiency
Anotácia:
Diplomová práce Formy a metody aktivizace zaměstnanců k využití jejich potenciálu a vyšší výkonnosti se zaměřuje na problematiku záměrného ovlivňování lidského chování, působení na motivační strukturu pracovníků s cílem, aby jejich výkon přinesl pro podnik co největší efekt. Hlavním cílem aktivizace zaměstnanců je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím …viac
Abstract:
This thesis Forms and methods of mobilization of employees to utilize their potential and greater efficiency focuses on deliberate issues influencing human behavior, the effect of the incentive structure for workers in order to maximize the effect of their performance for the enterprise. The main objective of motivation of workers to contribute to increasing the adaptability of workers and business …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance