Bc. Tereza Raková

Diplomová práce

Advocating Human Rights: the Case of Freedom of Expression in Morocco

Advocating Human Rights: the Case of Freedom of Expression in Morocco
Anotace:
Diplomová práce zkoumá roli lidskoprávních nevládních organizací v obhajování a prosazování lidských práv. Konkrétně analyzuje podmínky pro vzájemnou spolupráci jednotlivých aktérů (tzv. síťování) v případech porušování svobody projevu v Maroku. Práce staví na myšlenkách sociálního konstruktivismu. Praktická část práce vychází z dat získaných na základě kvalitativního výzkumu prováděného mezi lidskoprávními …více
Abstract:
This thesis examines the role of non-governmental organizations that promote and protect human rights. It specifically analyzes preconditions of mutual cooperation among the sampled actors (i.e. networking) in cases where the Government encroached upon individual's freedom of expression in Morocco. The thesis is framed with the help of social constructivist ideas. Actual research, however, processes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy