Bc. Erika Fúsiková

Bakalářská práce

Halitóza u pacienta dentálnej hygieny

Pacient with halitosis in dental hygiene
Abstract:
The Bachelor thesis describes occurance and prevalence of halitosis in patients of dental hygiene. This multifactorial disease is divided to several groups, according to the cause and intesity of severity. Today is halitosis occured in more and more percent of world's population, who can't help with it and always looking for professional health care in dental surgery. For this reason, I think dental …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a výskytu halitózy u pacientov dentálnej hygieny. Toto multifaktorálne ochorenie sa podľa príčiny vzniku delí na viacero druhov s rôznou intenzitou závažnosti. V súčasnosti sa halitóza týka stále viac percent svetovej populácie, ktorá si s ňou často nevie dať rady sama a vyhľadáva profesionálnu pomoc v stomatologickej ordinácii. Z tohto dôvodu som názoru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.