Helena Žaludová

Bakalářská práce

Dlouhodobý majetek obce z účetního pohledu

Long-term property of the municipality from an accounting point of view
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dlouhodobého majetku obce. Teoretická část se věnuje základním pojmům, životnímu cyklu majetku od jeho pořízení, oceňování, odpisování, inventarizaci až po vyřazení. V praktické části je provedena analýza procesů souvisejících s dlouhodobým majetkem Města Ivančice.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of the long-term property of the municipality. The theoretical part covers the basic concepts, the life-cycle of the asset from its acquisition, valuation, depreciation, inventory and disposal. The practical part contains the analysis of the processes related to the long-term assets the city of Ivančice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Zuzana Studničková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting