Bc. Kateřina KANDLOVÁ

Diplomová práce

Produkce odpadů ve strojírenství se zaměřením na výrobu pístů ve společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Waste production in the mechanical engineering focused on the manufacturing of pistons in the company KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Anotace:
Diplomová práce posuzuje produkci a nakládání s odpady vzniklými při výrobě pístů do spalovacích motorů z hliníkových slitin ve společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., Trmice, okres Ústí nad Labem. Teoretická část je zaměřená na strojírenské materiály a technologie využívané při zpracovávání kovů, produkci průmyslových odpadů a průmyslových odpadních vod včetně související legislativy. Praktická …více
Abstract:
The diploma thesis examines the waste production and handling of waste that has been produced during the manufacturing of pistons from the aluminium alloys for the petrol engines in the company KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., Trmice, district Ústí nad Labem. The theoretical part is focused on the engineering materials and technologies used during the metal treatment, the industrial waste production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANDLOVÁ, Kateřina. Produkce odpadů ve strojírenství se zaměřením na výrobu pístů ve společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství