Maryna Zaruba

Bachelor's thesis

Budování značky zaměstnavatele a její hodnota pro uchazeče o práci

Employer Branding and its value for job applicants
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na definování procesu budování značky zaměstnavatele a hodnocení významnosti emploer brandu při hledaní práce. Teoretická část se zabývá zkoumáním aktuálního trendu v řízení lidských zdrojů, employer brandingem, definováním základních pojmů tykajících se značky zaměstnavatele na základě zahraniční i odborné literatury a vědeckých článků. Cílem praktické časti je identifikace …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on studying employer branding and evaluating the significance of the company’s employer brand during job seeking . The theoretical part deals with a modern trend in human resource management, employer branding based of scientific literature and academic articles. The aim of the practical part is identification of the main factors influencing the employer selection of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Gabriela Říhová
  • Reader: Marcela Palíšková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75393