Bc. Marek Pasičnyk

Diplomová práce

Generování rostlin pomocí L-systémů

Generating plants using L-systems
Anotace:
Tato práce se zabývá generováním roslin pomocí L-systémů. Pro generování lze využít deterministické, parametrické, kontextové nebo stochastické L-systémy. Při interpretaci slov a generování geometrie byla použita želví grafika. Implementace je ve formě zásuvného modulu pro systém Vrecko. Knihovna byla napsána v C++ a je založena zejména na OpenSceneGraph API.
Abstract:
This thesis discuss L-systems as plant modeling tool. It uses deterministic, parametric, context and stochastic L-systems for word generation. Turtle graphics is used for word interpretation and geometry generation. It is implemented as plug-in for Vrecko framework. The library is written in C++ and is based on OpenSceneGraph API.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Vít Kovalčík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.