Šárka Kindlová

Bachelor's thesis

Jazykové rozdíly ženských a mužských lifestylových časopisů na příkladu Marianne a Maxim

Women's and men's lifestyle magazines language differences in Marianne and Maxim
Abstract:
Práce se zaměřuje na jazykové rozdíly v ženských a mužských lifestylových časopisech Marianne a Maxim. V teoretické části se definují pojmy z oblasti publicistiky, médií a problematiky genderu. Praktická část je zaměřena na jazykový rozbor textů s tematikou partnerských vztahů, a to z hlediska lexikálního, morfologického, syntaktického, stylistického a sémantického. Zkoumá, zda a jak se v jazykové …more
Abstract:
This thesis is concerned with language differences between men and women's lifestyle magazines Maxim and Marianne. The theoretical part of this work defines terms concerning journalism, media and gender problems. The practical part is concerned with linguistic analysis of given texts on the relationship topic. The analysis will be conducted from the lexical, morphological, syntactic, stylistic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kindlová, Šárka. Jazykové rozdíly ženských a mužských lifestylových časopisů na příkladu Marianne a Maxim . Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická