Bc. Jana Majerská

Bakalářská práce

Tandemová afinitní purifikace jako metoda studia protein-proteinových interakcí

Tandem affinity purification as a method to study protein-protein interactions
Abstract:
Most cellular processes are carried out by multiprotein complexes. The identification of individual subunits is essential for understanding their function. Over the past 30 years, a wide variety of methods have been developed to explore protein-protein interactions. This thesis reports on the use of a systematic approach for the identification and analysis of interdomain and intermolecular protein …více
Abstract:
Väčšina bunkových dejov je vykonávaná multiproteínovými komplexami. Identifikácia jednotlivých podjednotiek týchto komplexov je nevyhnutná pre pochopenie ich funkcie. Za posledných 30 rokov bolo vyvinuté široké spektrum metód štúdia proteín-proteínových interakcií. Táto práca popisuje systematický prístup slúžiaci k identifikácii a analýze interdoménových a intermolekulárnych proteín-proteínových interakcií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta