Andrea Čiháková

Diplomová práce

Hodnocení úvěrového rizika v mezinárodním obchodě - srovnání modelu EGAP, a. s., a komerčních bank

Credit Risk in International Trade - Comparative Study of credit rating models of Export Guarantee and Insurance Agency EGAP, a.s. and Corporate Banks
Anotace:
Tato diplomová práce srovnává exportní úvěrový ratingový model státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) s modely používanými u vybraných českých bankovních subjektů. V první části se práce věnuje teoretickému shrnutí oblasti kreditního rizika. Uvádí principy úvěrového financování firem a jeho rizika. Práce popisuje faktory ovlivňující úvěrové riziko a jeho modelování. Zatímco matematické …více
Abstract:
The dissertation compares the export credit rating model of the national Export Guarantee and Insurance Agency EGAP with models applied by selected Czech banks. The first part of the dissertation presents a summary of credit risk theory. It depicts the main principles of lending and its risks. The dissertation further describes the factors that influence credit risk and the methods of its modelling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33379