Bc. Tereza Dolejší

Diplomová práce

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá digitálními médii v životě vysokoškolských studentů. Nejprve se věnuje histroii médií až po konvergenci k internetu. Práce se zabývá sociílními sítěmi, popisuje různé druhy, hlavně Facebook. Popisuje Facebook jako marketingový nástroj, jeho výhody a potencionální problémy. Druhá část je výzkumná. Pomocí dotazníku se snažím zodpovědět hlavní otázky práce, potvrdit nebo vyvráti …více
Abstract:
The thesis deals with digital media in the lives of university students. First, it describes the history of the media to their convergence and the formation of the Internet. Thesis focuses on social networks, describes different types of them, especially Facebook. I discuss Facebook as a marketing tool, its advantages, potential problems and the types of advertising. The second part is the research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma