Bc. Tereza Dolejší

Master's thesis

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students
Abstract:
Diplomová práce se zabývá digitálními médii v životě vysokoškolských studentů. Nejprve se věnuje histroii médií až po konvergenci k internetu. Práce se zabývá sociílními sítěmi, popisuje různé druhy, hlavně Facebook. Popisuje Facebook jako marketingový nástroj, jeho výhody a potencionální problémy. Druhá část je výzkumná. Pomocí dotazníku se snažím zodpovědět hlavní otázky práce, potvrdit nebo vyvráti …more
Abstract:
The thesis deals with digital media in the lives of university students. First, it describes the history of the media to their convergence and the formation of the Internet. Thesis focuses on social networks, describes different types of them, especially Facebook. I discuss Facebook as a marketing tool, its advantages, potential problems and the types of advertising. The second part is the research …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic