Theses 

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students – Bc. Tereza Dolejší

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tereza Dolejší

Diplomová práce

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students

Anotace: Diplomová práce se zabývá digitálními médii v životě vysokoškolských studentů. Nejprve se věnuje histroii médií až po konvergenci k internetu. Práce se zabývá sociílními sítěmi, popisuje různé druhy, hlavně Facebook. Popisuje Facebook jako marketingový nástroj, jeho výhody a potencionální problémy. Druhá část je výzkumná. Pomocí dotazníku se snažím zodpovědět hlavní otázky práce, potvrdit nebo vyvráti mé hypotézy.

Abstract: The thesis deals with digital media in the lives of university students. First, it describes the history of the media to their convergence and the formation of the Internet. Thesis focuses on social networks, describes different types of them, especially Facebook. I discuss Facebook as a marketing tool, its advantages, potential problems and the types of advertising. The second part is the research. I used the questionnaire to answer question which social networks are used by students the most. How they react to different types of advertising that are shown there, which of them they perceive best. Another aim is to determine whether students during lectures and homework practice multitasking, which reduces the efficiency of results. If so, they do they perceive it as a problem? At the same time during the research I try to figure out if digital technologies have benefits for students in their studies, if so, what they are.

Keywords: Media, digital media, university students, study, online, communication, advertising, advertisements, divergence, internet, social sites, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google, multitasking, behavioural targeting, marketing, marketing tool, problem, advantage, disadvantage, survey, perception, technology, electronic devices, questionnaire.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz