Ing. Jiří Fanc

Bachelor's thesis

Digitální video, střih a využití při prezentaci informací

Digital Video, Cutting and his Utilization in Presentation Information
Abstract:
Tato bakalářská práce podává přehled o základních termínech nutných pro pochopení problematiky digitálního videa. Analyzuje bezztrátovou a ztrátovou kompresi, současné využívané kodeky či další technické a programové vybavení pro záznam, editaci a přehrávání videa. Práce obsahuje praktickou část, kdy je rozebrána editace videa pomocí nástroje Ulead Video Studio 11 Plus. Dále poskytuje přehled možností …more
Abstract:
This bachelor thesis gives an overview of the basic terms necessary for understanding of digital video. It analyzes the lossless and lossy compression, currently used codecs and other software and hardware for recording, editing and video playback. The work includes a practical part where the reader editing video using Ulead Video Studio 11 Plus. It provides an overview of options and presentation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Reader: Ing. Libor Krsek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Information Technologies