Theses 

Empatie u lidí praktikujících BDSM – Anna DROZENOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Anna DROZENOVÁ

Bakalářská práce

Empatie u lidí praktikujících BDSM

Empathy at people who practice BDSM

Anotace: Práce se zabývá mírou empatie u osob praktikujících BDSM. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy BDSM a empatie a následně jsou zde uvedeny nejznámější výzkumy zaměřené na osobnostní charakteristiky BDSM pozitivních jedinců. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum, který probíhal online prostřednictvím dotazníku Kvocient empatizace (EQ), přičemž byly porovnávány výsledky jedinců praktikujících BDSM s kontrolní skupinou. Dále pak proběhlo porovnání výsledků skupiny dominantů a submisivů a následně jedinců, kteří uvedli, že často praktikují některé z aktivit spadajících do BDSM, s jedinci, kteří uvedli, že BDSM praktikují pouze občas.

Abstract: My work is considering topic caled "Empathy at people who practise BDSM". My task was to measure the empathy degree of people who practise BDSM. Theoretical part of my work determinates the basic contept of BDSM as well as concept of empathy and later the most known researches accurated on personal characteristic of BDSM pozitiv people are presented either. Practical part is accurated on kvantitative research conducted by using online questionary Empathy Quotient (EQ), while results obtained from BDSM pozitiv people were compared with results obtained from control group. Then there was a comparison between the results from group of dominant individualities (Dominant) and the group of submisive individualities (Submisive) and with participants who reported that they often practise some activities included within BDSM and with participants who reported that they sometimes practise activities included within BDSM.

Klíčová slova: BDSM, Empatie, Kvocient empatizace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215374 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DROZENOVÁ, Anna. Empatie u lidí praktikujících BDSM. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz