Jiřina Kodimová

Bakalářská práce

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru - Public Private Partnership

Cooperation of Public and private Partnership
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika realizace financování veřejných projektů na bázi spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public, Private Partnership, PPP). V práci je představen princip PPP projektů, výhody, nevýhody, rizika vs. příležitosti, projekty realizované v praxi, jejich problematika a využitelnost. Součástí pak zmapování konkrétních případů v České republice využití kombinace …více
Abstract:
The subjekt of the bachelor thesis is the issue of the implementation of financing public projects on the basis of public and private partnership (PPP projects). The thesis will present the principle of PPP projects, advantages, disadvantages, risks vs. Opportunities, projects implemented in practice, their problems ans usability. Part of the mapping of concrete cases of the use of a combination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Lindner, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.