Theses 

Analýza hospodaření vybrané municipality - Břeclav – Veronika Reháková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Veronika Reháková

Bakalářská práce

Analýza hospodaření vybrané municipality - Břeclav

Economy management analysis of selected municipality Breclav

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou hospodaření města Břeclav. Cílem práce je zhodnotit hospodaření města v časovém období 2010 až 2014. Práce je rozdělena na literární rešerši a vlastní práci. V literární rešerši jsou charakterizovány a vysvětleny základní pojmy, které jsou spojeny s municipalitou a jejím hospodařením. Vlastní práce se zabývá analýzou majetku, příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje jsou konkrétně rozebrány a je zjišťováno, které hrají důležitou roli v rozpočtu města. Dále je provedena finanční analýza prostřednictvím vybraných informativních a monitorujících ukazatelů dle metodiky Ministerstva financí České republiky. Je proveden ukazatel dluhové služby, ukazatel celkové (běžné) likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Na základě zjištěných výsledků je možné označit hospodaření města Břeclav za velmi dobré. Součástí práce je také návrh možností, které mohou vést k rozvoji a lepšímu hospodaření města Břeclav v budoucnu.

Abstract: This thesis analyses economy management of town Breclav. Aim is to evaluate the economy management of the town in period 2010 to 2014. Thesis is divided into literature review and own work. The literature review characterizes and explains basic concepts which that relate to municipalities and its management. The own work analyses assets, income and expenses. Incomes and expenses are concretely analyzed and thesis detects, which have an important role in the town budget. Farther financial analysis is accomplished through selected informative and monitoring indicators according to the methodology of the Ministry of Finance. The thesis brings debt service, indicator of the total (current) liquidity indicator and the share of liabilities to total assets. Based on the results, economy management of town Breclav can be described as very good. Thesis also includes proposal options, which can bring the development and better economy management of the town Breclav in the future.

Klíčová slova: finanční analýza, rozpočet obce, hospodaření města Břeclav, příjmy, výdaje

Keywords: financial analysis, expenses, economy management of town Breclav, town budget, incomes

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53566 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz