Bc. Kateřina Truhlářová

Master's thesis

Využitelnost metod hodnocení bělosti pro osvětlení D50

Applicability of whiteness evaluation methods for D50 illumination
Abstract:
Práce přináší přehled současného stavu v oblasti metod pro hodnocení bělosti materiálů a příslušných rovnic. Dále se pak věnuje využitelnosti těchto metod pro osvětlení D50. Skupinou posuzovatelů s vysokou schopností rozlišování odstínů barev bylo provedeno hodnocení sady bílých vzorků obsahujících fluorescenční bělící prostředky a porovnáno s výsledky objektivního měření jejich bělosti a odstínového …more
Abstract:
The thesis brings an overview of the current state of methods for evaluating whiteness and the relevant formulas. Further, it deals with the applicability of these methods for D50 illumination. For the set of white samples containing the fluorescence whitening agents, the evaluation by a group of observers with superior color discrimination was compared with the results of the objective measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Markéta Držková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Truhlářová, Kateřina. Využitelnost metod hodnocení bělosti pro osvětlení D50. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Graphic Arts and Printing Technology / Graphic Arts and Printing Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.