Bc. Hana Hromadová

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v plavání

Corrective exercises in swimming
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem plavání na pohybový aparát a důsledky plynoucími z opakovaného přetěžování plavce. Teoretická část spočívá především ve studiu kineziologických zákonitostí a kompenzačních cvičení. Praktická část představuje diagnostiku a intervenci testovaných osob. Cílem práce je formou případové studie zjistit účinnost intervenčního programu navrženého na základě zjištění stavu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of swimming on the musculoskeletal apparatus and the consequences resulting from the repeated overloading of the swimmer. The theoretical part consists in the study of kinesiological patterns and compensatory exercises. The practical part is the diagnosis and intervention of the tested persons. The objective of the work is to determine the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu