Theses 

Brand strategie v prostředí online marketingu – Ing. Michal Žipaj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Michal Žipaj

Bakalářská práce

Brand strategie v prostředí online marketingu

Brand strategy in the online marketing

Anotace: V bakalářské práci je řešena problematika budování značky v rámci moderních nástrojů internetového marketingu. Pro analýzu a komparaci s teoretických základy je pro praktickou část zvolena brand strategie v online prostředí společnosti HW Group, s.r.o.. Na základě získaných informací a vyhodnocení stávajících aktivit této firmy na internetu, jejich následné konfrontace s teoretickými znalostmi, jsou navrženy vhodné nástroje internetového marketingu pro budování značky a povědomí o značce v očích širokého spektra zainteresovaných osob. Přínosem zpracované bakalářské práce jsou doporučení, která povedou ke zlepšení viditelnosti brandu firmy v online prostředí.

Abstract: The work approaches the problem of building a brand within the modern internet marketing tools. For analysis and comparison with the theoretical foundations in the practical part is chosen a brand strategy in online environment of company HW group, s.r.o.. Based on the information and evaluation of current activities of the company on the Internet, and their subsequent confrontation with theoretical knowledge, are proposed suitable internet marketing tools for brand building and brand awareness in the eyes of a wide range of stakeholders. The benefit of the bachelor thesis are recommendations for improving the visibility of a company’s brand in the online environment.

Klíčová slova: Značka, budování značky, image a firemní identita, internetový marketing, internetová reklama, webové stránky, mobilní marketing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz