Bc. Olga Hlochová

Diplomová práce

Pozemní komunikace ve vlastnictví obcí a krajů

Roads owned by municipalities and regions
Anotace:
V současné době jsou pro dopravu nákladů, osob a informací nutné vhodné podmínky pro její realizaci, jako je například vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to je souhrn dálnic, silnic, místních a účelových komunikací tvořících systém pozemních komunikací určených k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a …více
Abstract:
In order to implement contemporary transport of goods, people and information, suitable conditions, such as a suitable transport infrastructure, have to be fulfilled. In case of road transport, the infrastructure includes highways, all-purpose roads as well as local and special roads that create the system of ground transport means, used by road and other vehicles and pedestrians, including the fixed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta