Bc. Simona Machová

Bakalářská práce

Zásahy do základních práv a svobod v trestním řízení

Infringement of fundamental rights and liberties in criminal proceedings
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá základními lidskými právy a svobodami a zásahy do nich. Z Listiny základních práv a svobod jsou vybrána ta práva a svobody, do nichž je zasahováno v trestním řízení. Tato práva jsou blíže rozebrána v teoretické části. Cílem práce je zjistit, zda jsou lidská práva a svobody dostatečně chráněna, aby nedocházelo k jejich zneužívání. V praktické části je použitou metodou dotazník …více
Abstract:
This thesis deals with fundamental human rights and freedoms and interventions to them. From the Charter of Rights and Freedoms are selected those rights and freedoms to which it has interfered in criminal proceedings. These rights are further discussed in the theoretical part. The aim is to determine whether the human rights and freedoms are sufficiently protected to prevent their abuse. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa