Bc. Bohumil Charvát

Master's thesis

Terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba pro Evropskou unii

Terrorism as the Gravest Security Threat to the European Union
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pojetím terorismu ze strany Evropské unie, analýzou protiteroristických opatření, která jsou Evropskou unií přijímána v rovině politické a právní, včetně dopadu protiteroristických politik na ekonomiku EU. Diplomová práce přináší poměrně ucelený přehled protiteroristických evropských postojů a opatření, včetně komparace s protiteroristickou politikou Spojených států amerických …more
Abstract:
This thesis deals with the European Union concept of terrorism and the analysis of the counterterrorism concepts. The European Union deals with terrorism in political and right documents including its impact on economy. The thesis produces a complex summary of European counterterrorism points of view and the comparison with the counterterrorism system in the USA. The reflection of contemporary evolution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS