Tereza Balladová

Bakalářská práce

Nehmotné kulturní dědictví České republiky

The Intangible Cultural Heritage of the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký potenciál má český systém značení turistických tras při zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. První dvě kapitoly pojednávají o organizaci UNESCO a spolku Klubu českých turistů, jejich významu, činnosti a vztahem KČT k turistickému značení. Třetí kapitola se zabývá zápisem nových památek do Reprezentativního seznamu. Na …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to figure out whether the Czech hiking trails system has the potential to be added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. The first two chapters of the paper explore the UNESCO’s and the Czech Tourist Club’s importance and their activities as well as the relation between the Czech Tourist Club and the hiking trails system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2018
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Nováček Mojmír

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71827

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj