Alena KRAJÍČKOVÁ

Master's thesis

Integrované dítě s kombinovanou poruchou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ se zaměřením na početní operace An integration of a child with special needs into primary school Maths teaching aimed at counting

An integration of a child with special needs into primary school Maths teaching aimed at counting
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky matematiky u dítěte s kombinovanou vadou na prvním stupni běžné základní školy. Hlavním cílem bylo ukázat možnosti této integrace, výhodu i nutnost přítomnosti a spolupráce s asistentem pedagoga. Ale také ukázat na stinné stránky této integrace, které se dotýkají zejména samotného dítěte v kolektivu třídy. Součástí práce jsou i postřehy a závěry rodičů …viac
Abstract:
This thesis deals with the teaching of mathematics a child with a combined defect in the first stage of a primary school. The main objective was to show the possibilities of this integration, the benefits and the necessity of the presence and cooperation with the assistant of the teacher. But also to show the downsides of this integration, particularly when taking into considaration the child´s position …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJÍČKOVÁ, Alena. Integrované dítě s kombinovanou poruchou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ se zaměřením na početní operace An integration of a child with special needs into primary school Maths teaching aimed at counting. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta