Michaela STAŇOVÁ

Diplomová práce

Transgenerational Transmission of Trauma in J. S. Foer's Everything is Illuminated and D. Horn's The World to Come

Transgenerational Transmission of Trauma in J. S. Foer's Everything is Illuminated and D. Horn's The World to Come
Abstract:
Hlavním účelem této práce je poukázat na přítomnost transgeneračního přenosu traumatu u dvou vybraných představitelů americké židovské literatury, Jonathana Safrana Foera a Dary Hornové. V teoretické části budou vysvětleny pojmy trauma, PTSD, postmemory a další termíny ze zkoumané oblasti. Samostatné kapitoly budou věnovány přenosu traumatu a znázornění tohoto jevu v literatuře. Získané poznatky budou …více
Abstract:
The aim of the thesis is to focus on the transgenerational transmission of trauma in the works of the Jewish American writers Jonathan Safran Foer and Dara Horn. The theoretical part will define trauma, PTSD, postmemory and other related terms. Individual chapters will deal with the concept of trauma transmission and its representation in literature. The analytical part will apply the theoretical information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013
Zveřejnit od: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇOVÁ, Michaela. Transgenerational Transmission of Trauma in J. S. Foer's Everything is Illuminated and D. Horn's The World to Come. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma