Bc. Kateřina Šmídová

Bakalářská práce

Edukační činnost porodních asistentek na oddělení šestinedělí

Educational activities of midwives at postpartum unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou edukační činnosti porodních asistentek na oddělení šestinedělí. Hlavním cílem je zjistit, jaká je subjektivní edukační potřeba žen na oddělení šestinedělí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány fyziologické změny v šestinedělí, potřeby ženy podle Maslowovy pyramidy a základní informace o edukaci porodních asistentek …více
Abstract:
The Bachelor’s Thesis discusses educational activities of midwives in the postnatal clinic. The main goal of the thesis is to review the subjective need for education about different changes in the postnatal period. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes physiological changes during postpartum period, Maslow’s hierarchy of women’s needs and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka