Bc. Kateřina Husáková

Bakalářská práce

Zdravotní rizika pole dance

The health risks of pole dance
Anotace:
Tato práce rozebírá zdravotní rizika spojená se sportem pole dance. Teoretická část popisuje pole dance z historického a současného hlediska, dále se zabývá sportovní traumatologií a úrazovostí v koordinačně-estetických sportech obecně. Empirická část zkoumá úrazovost konkrétně u pole dance. Dotazníkovým šetřením jsou cvičenci dotazováni především na četnost tréninků, jejich úroveň v pole dance a na …více
Abstract:
This thesis deals with the health risks associated with pole dance. The theoretical part describes pole dance from the historical and contemporary point of view, as well as sports traumatology and injury rate in coordination-aesthetic sports in general. The practical part then focuses on injury rates in pole dance specifically. The questionnaire survey of dancers explores i. e. the level of pole dance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Sucháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu