Daniel ŠTĚPÁNEK

Bakalářská práce

Vliv technických specifikací na přenosovou rychlost bezdrátových směrovačů v oblasti SOHO

The influence of technical specifications on transmission speed of SOHO wireless routers
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vlivu technických specifikací na přenosovou rychlost bezdrátových směrovačů. V úvodu je představeno téma a cíle práce. Následuje stručný popis všech zařízení a důležité technické specifikace směrovačů. Je navržena a detailně popsána vlastní metodika měření, jsou popsána nastavení směrovačů, je přiblíženo přetaktování směrovače a graficky znázorněn proces měření. Jsou prezentovány …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of technical specifications on transmission speed of SOHO wireless routers. The introduction presents the topic and the objectives of the thesis, and is followed by a brief description of all equipment and relevant technical router specifications. I have designed my own measurement methodology which is described in detail. Router settings and overclocking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNEK, Daniel. Vliv technických specifikací na přenosovou rychlost bezdrátových směrovačů v oblasti SOHO. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.