Bc. Leona Šerá

Master's thesis

Studium přenosu energie v proteinech metodami molekulového modelování

Energy transfer study in the proteins using molecular modeling methods
Abstract:
Cílem této práce je studium lektinu RSL metodou anisotropní termální difúze. Lektiny jsou proteiny schopné specificky rozeznávat sacharidy a jejich deriváty, přítomné v širokém spektru organismů. Lektin RSL má mimořádný význam jako součást patogenní bakterie Ralstonia solonacearum. Tento příležitostný patogen způsobuje u mnoha zemědělsky významných plodin schnutí a následné odumření. Lektin RSL je …more
Abstract:
The aim of this work is the study of the lectin RSL by anisotropic thermal diffusion simulations. Lectins are proteins capable of specifically recognizing saccharides and their derivatives, widely distributed in many kinds of organisms. RSL lectin is of special significance as part of the plant pathogenic bacteria Ralstonia solonacearum. This opportunistic pathogen causes lethal wilt in many agricultural …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Physics / Biophysics