Jan LASOVSKÝ

Bachelor's thesis

Neodkladná resuscitace ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci

Cardiopulmonary resuscitation in a paramedical crew of emergency medical services Czech republic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá standardy péče při poskytování neodkladné resuscitace výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část rozebírá problematiku systému zdravotnické záchranné služby v České republice, náhlé zástavy oběhu a neodkladné resuscitace. Druhá, praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření úroveň standardizace péče při poskytování …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals the standards of care when providing cardiopulmonary resuscitation by paramedical crews of emergency medical service. The thesis is divided into two parts. The first theoretical one analyses issues of system of emergency medical services in the Czech Republic, out of hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation. The second part using survey ascertains level of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Petr Matouch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LASOVSKÝ, Jan. Neodkladná resuscitace ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta