Radek Tůša

Bakalářská práce

Specifika a trendy ve školním stravování v segmentu veřejných vysokých škol v České republice

Specifics and Trends in the School Catering Services in the Segment of Public Universities in the Czech Republic
Anotace:
Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku specifik a trendů ve školím stravování v segmentu veřejných vysokých škol v ČR. Práce je rozdělena na tři celky, a to teoretickou část, navazující analytickou část a návrhovou část, ve které jsou formulovány relevantní závěry a doporučení. V teoretické části jsou rozpracovány hlavní pojmy, které jsou následně aplikovány také v analytické části práce. Jejím …více
Abstract:
The theme of the bachelor's thesis includes issues of specifics and trends in catering schools in the segment of public higher education institutions in the Czech Republic. The thesis is divided into three units, namely the theoretical part, a follow-up analytical part and a design part in which the relevant conclusions and recommendations are formulated. In the theoretical part, the main concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze