Mgr. Bc. Michal Davídek

Diplomová práce

Riziko likvidity v bance a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Liquidity risk in bank its controlling based on experience gained from contemporary global financial crisis
Anotace:
Práce je zaměřena na velmi aktuální téma řízení likvidity bank. V práci uvádím konkrétní příklady z praxe, neboť se mi podařilo získat zajímavý materiál přímo od šéfů ALM dvou komerčních bank působících na českém bankovním trhu. První část práce je věnována definování rizika likvidity, právnímu rámci zastřešujícímu tuto oblast a konkrétním příkladům škod tzv. likviditní krize 2007 – 2008. Druhá část …více
Abstract:
The paper is on a very current topic of bank liquidity. I refer to particular cases from practice as I had the chance to get material right from managers of ALM of two commercial banks operating on Czech bank market. First part of the work defines the liquidity risk, legal framework concerning this area and concrete cases of loss caused by liquidity crisis of 2007-2008. Second part relates to liquidity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby