Theses 

Židovský hřbitov v Tovačově : Úvod, Katalog, Kontext – Veronika Olšanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Judaistika: Dějiny a kultura Židů

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Veronika Olšanská

Diplomová práce

Židovský hřbitov v Tovačově : Úvod, Katalog, Kontext

The Jewish Cemetery of Tovacov : Introduction, Catalogue, Context

Anotace: Na rozdíl od předešlých studií se ve své práci koncentruji na historii židovské komunity v časovém rozmezí let 1848-1942. Mým cílem není snaha zaměřit se na všechny významné historické události nebo osobnosti, ale věnovat pozornost rodinné historii, demografii a zvykům. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, byl studován specifický pramenný materiál: židovský hřbitov v Tovačově a archivní materiál týkající se židovských rodin. Kombinací těchto dvou pramenů můžeme rekonstruovat vztahy mezi členy místní židovské komunity s ostatními a stejně tak i s ostatními členy jiných židovských komunit

Abstract: Unlike the previous studies of jewish community in Tovacov i will focus on history of jewish community between years 1848-1942. My effort is not to focus on all important historical events or personality but take care of family history, demography and customs. In order to attain these goals a specific source materiál has to be studied: the cemetry of the Tovacov Jewish community and the archival documents about Jewish families. Combining these two basic type sof sourcematerials we can reconstruct the ties connecting the members of the local Jewish community with each other as well as with members of other communities outsider of Tovacov

Klíčová slova: tovačov, židovský hřbitov, židovské náhrobky, židovská komunita, židovské matriky, david gutmann genealogie, epigrafika, archontologie, judaismus

Keywords: Tovacov, jewish cemetery, jewish gravestones, jewish community, jewish registers, david gutmann, genealogy, epigraphy, archontology, judaism

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Tamás Visi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 8. 2010 dostupné: světu
Katalog.pdf Katalog.pdf
magisterska_diplomova_prace.doc magisterska_diplomova_prace.doc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz