Tomáš TICHÝ

Bakalářská práce

Pitný režim ve školách, možnosti a způsoby zajištění dostatku tekutin

Fluid intake at schools, possibilities and methods to ensure sufficient amount of liquid
Anotace:
Motivem naší práce je pitný režim dětí ve školním prostředí. V teoretické části nalezneme význam pitné vody pro člověka, fyziologii tělesných tekutin a potřebu tekutin v dětském věku. V textu jsou také uvedena rizika dehydratace a hyperhydratace u dětí. V textu dále rozdělujeme nápoje na vhodné a nevhodné a zaměřujeme se zejména na limonády. Závěr teoretické části cílí na prostředí školských zařízení …více
Abstract:
Theme of our work is fluid intake of children in school enviroment. In theoretical part we can find the meaning of drinking water for man, physiology of body liquids and the need of liquids in children´s age. There are also mentioned some risks of dehydration and hyperhydration of children. In the text we divide drinks into suitable and non-suitable and we focus especially on lemonades. The conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Václav Beránek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÝ, Tomáš. Pitný režim ve školách, možnosti a způsoby zajištění dostatku tekutin. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma

Všechny práce