Theses 

Postmoderní aspekty filmu Watchmen – Bc. Matěj DOSTÁLEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Bc. Matěj DOSTÁLEK

Diplomová práce

Postmoderní aspekty filmu Watchmen

Postmodern aspects of the film Watchmen

Anotace: Grafický román Strážci (Watchmen) se v 80. letech 20. století stal zásadním dílem moderní komiksové éry. Autoři Alan Moore a David Gibbons se v rámci svého revizionistického přístupu rozhodli napadat nejen pravidla subžánru superhrdinského komiksu, ale také hranici mezi historií a fikcí. Prostřednictvím tzv. kontrafaktuální otázky co by se stalo, kdyby se maskovaní superhrdinové beroucí spravedlnost do vlastních rukou neobjevili ve 40. letech pouze v naší popkultuře, na stránkách komiksů, ale také ve světě reálném, vytvořili autoři fiktivní dějiny Spojených států, v jejichž rámci se prolínají historické a fikční postavy i události. Topos alternativní historie jim přitom v duchu postmoderní tvorby sloužil k nadnesení společenských a institucionálních otázek. Ve stejném přístupu pokračuje režisér Zack Snyder svou filmovou adaptací s názvem Watchmen z roku 2009. Práce Postmoderní aspekty filmu Watchmen se zaměřuje na analýzu způsobu konstruování alternativní historie v rámci tohoto filmového díla, a to v kontextu postmoderního myšlení a tvorby. Při definici postmoderního paradigmatu přitom vychází z teorií postmoderní fikce Briana McHalea a Lindy Hutcheonové.

Abstract: The publication of the graphic novel Watchmen in the 1980s was a pivotal moment in the modern comics age. Applying a revisionist approach, the authors Alan Moore and David Gibbons decided to reexamine and undermine the rules of superhero comic genre as well as the boundary between history and fiction as such. Through a so-called contrafactual question ?What would have happened if the 1940s hadn't seen masked superheroes taking justice into their own hands only in the sphere of pop-culture, that is in comic books, but also in the real world?? they have written down an alternative history of the USA, one that features historical and fictional characters and events. In the spirit of postmodern creation, they use the topos of alternative history to open a discussion on issues concerning society and its institutions. In his film adaptation Watchmen from 2009 director Zack Snyder develops an identical approach. The present thesis entitled Postmodern Aspects of the Film Watchmen analyses modes of constructing alternative history in the film, this in the context of postmodern thinking and creation, referring to the definition of postmodern paradigm as it was established within theories of postmodern fiction of Brian McHale and Linda Hutcheon.

Klíčová slova: watchmen, strážci, komiks, komiksová adaptace, postmoderna, postmodernismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 12. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOSTÁLEK, Matěj. Postmoderní aspekty filmu Watchmen. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 18:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz