Daniel Kobrle

Bakalářská práce

Dopady internetových sociálních sítí na uživatele

The impacts of online social networks on users
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat současný stav internetových sociálních sítí a jejich dopady na uživatele. V současnosti se tyto sítě stávají velmi populární a počet jejich uživatelů dramaticky roste. Roste také doba, kterou na těchto sítích tráví. Úvodem je analyzováno, co vedlo ke vzniku sociálních sítí, jaké byly jejich původní cíle a vize, co je podmínkou vzniku velké sítě a jak probíhá přeměna malé …více
Abstract:
The purpose of this work is to analyze the current state of online social networks and their impact on users. Currently these networks are becoming very popular and the number of their users is growing dramatically. The time they spend on those networks is also increasing. First, theres analyzed, what led to the emergence of social networking, what were their original goals and visions, what are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová
  • Oponent: Martin Dalihod

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23182

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma