Bc. Kristina Vacková

Bakalářská práce

Základní modely komunikace

Basic models of communication
Anotace:
Komunikace jako sociální funkce slouží k upevňování mezilidských vztahů a sdílení informací. Mezilidská komunikace patří mezi naše základní potřeby. Zásady komunikace se mění v důsledku revolučních i telekomunikačních technologií a internetu. V bakalářské práci jsem se zaměřila na internet jako masové komunikační medium, které výrazně ovlivňuje celou dnešní populaci. V teoretické části bakalářské práce …více
Abstract:
Communication as a social function helps strenghten interpersonal relations and share information. Human communication is one of our essential needs. The principles of communication change thanks to revolutionary telecommunication technologies and Internet. In this bachelor thesis, I focus on Internet as the mass communication medium that strongly influences the whole today’s population. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní