Tereza KOPKOVÁ

Bakalářská práce

Important Women in Modern British History (19th-20th century)

Important Women in Modern British History (19th-20th century)
Abstract:
This bachelor thesis deals with the importance of three key women in modern British history, specifically, Florence Nightingale (1820?1910), Emmeline Pankhurst (1858?1928) and Margaret Thatcher (1925?2013). The aim of this work is to analyze their lives and work with the special regard to their significance for the British society and politics and Great Britain in general. In this context, these three …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá významnými ženami v moderní britské historii, konkrétně, Florence Nightingale (1820-1910), Emmeline Pankhurst (1858-1928) a Margaret Thatcher (1925-2013). Cílem práce je rozebrat jejich život a dílo se speciálním zřetelem na jejich přínos pro britskou společnost, politiku a pro Velkou Británii všeobecně. V této souvislosti budou tyto tři ženy porovnány mezi sebou, budou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Stella Nangonová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPKOVÁ, Tereza. Important Women in Modern British History (19th-20th century). Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura