Karl-Heinz GMEHLING

Disertační práce

Konstellationen der Flucht in ausgewählten Werken von Ota Filip und Jan Faktor. Eine raumnarratologische Analyse

Constructions of Space in Selected Works of Literature of German-Speaking Authors of Czechoslovak Origin
Abstract:
The present dissertation provides a spatial narrative analysis of two works by German-speaking authors of Czech origin: Café Slavia by Ota Filip (1985) and Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag by Jan Faktor (2010). Both authors have emigrated from Czechoslovakia to the German-speaking area and have made a (literary) language change, their literature …více
Abstract:
In der vorliegenden Dissertation erfolgt eine raumnarratologische Analyse von zwei Werken deutschsprachiger Autoren tschechischer Herkunft: Café Slavia von Ota Filip (1985) und Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag von Jan Faktor (2010). Beide Autoren sind aus der Tschechoslowakei in den deutschsprachigen Raum emigriert und haben einen (literarischen …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GMEHLING, Karl-Heinz. Konstellationen der Flucht in ausgewählten Werken von Ota Filip und Jan Faktor. Eine raumnarratologische Analyse. Ústí nad Labem, 2021. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Německá literatura