Mgr. Jan Fichtner

Diplomová práce

Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby

Organization and Competence of German and Czech Public Prosecution
Anotace:
Diplomová práce na téma Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby se zabývá celkovým náhledem na systém těchto organizací v ústavním právu obou zemí, tedy České republiky a Spolkové republiky Německo. Věnuje se i zákonnému a podzákonnému vymezení organizace a působnosti státního zastupitelství, oprávněním státních zástupců ve všech fázích trestního řízení, povolání státního zástupce v obou …více
Abstract:
The thesis Organization and Competence of German and Czech Public Prosecution deals with general view on the system of the both Organizations in constitutional Law of both Countries and so The Czech Republic and The Federal Republic of Germany. It applies of legal and under legal determination of Organization and Authority of the Public Prosecution; Authorities of Public Prosecutors in all phases of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta