Mgr. Jan Fichtner

Master's thesis

Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby

Organization and Competence of German and Czech Public Prosecution
Abstract:
Diplomová práce na téma Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby se zabývá celkovým náhledem na systém těchto organizací v ústavním právu obou zemí, tedy České republiky a Spolkové republiky Německo. Věnuje se i zákonnému a podzákonnému vymezení organizace a působnosti státního zastupitelství, oprávněním státních zástupců ve všech fázích trestního řízení, povolání státního zástupce v obou …more
Abstract:
The thesis Organization and Competence of German and Czech Public Prosecution deals with general view on the system of the both Organizations in constitutional Law of both Countries and so The Czech Republic and The Federal Republic of Germany. It applies of legal and under legal determination of Organization and Authority of the Public Prosecution; Authorities of Public Prosecutors in all phases of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta