Pavel BRUCKNER

Bachelor's thesis

Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře

The Play that Plays Us: Shakespeare's Use of the Play within the Play
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with selected plays of William Shakespeare, which contain the play within a play and therefore deal with the psychological terms of ego and identity and also with the symbiosis of reality and imagination. In association with these terms, Keats' term of negative capability is crucial in analyzing the renunciation of the ego in Shakespeare's characters and in Shakespeare …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými hrami Williama Shakespeara, které obsahují hru ve hře, a tudíž se zabývají psychologickými termíny ega a identity a také symbiózou reality a představivosti. Ve spojení s těmito termíny, Keatsův termín negativní schopnosti je klíčový v analýze vzdání se ega v Shakespearových postavách a v Shakespearovi samotném. Práce dále analyzuje Shakespearovo vnímání člověka …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Joel Cameron Head

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRUCKNER, Pavel. Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta