Theses 

Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře – Pavel BRUCKNER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

Pavel BRUCKNER

Bakalářská práce

Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře

The Play that Plays Us: Shakespeare's Use of the Play within the Play

Abstract: This bachelor thesis is dealing with selected plays of William Shakespeare, which contain the play within a play and therefore deal with the psychological terms of ego and identity and also with the symbiosis of reality and imagination. In association with these terms, Keats' term of negative capability is crucial in analyzing the renunciation of the ego in Shakespeare's characters and in Shakespeare himself. The thesis further analyzes Shakespeare's perception of the human and its essential components.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vybranými hrami Williama Shakespeara, které obsahují hru ve hře, a tudíž se zabývají psychologickými termíny ega a identity a také symbiózou reality a představivosti. Ve spojení s těmito termíny, Keatsův termín negativní schopnosti je klíčový v analýze vzdání se ega v Shakespearových postavách a v Shakespearovi samotném. Práce dále analyzuje Shakespearovo vnímání člověka a jeho nezbytných součástí.

Keywords: Shakespeare, hra ve hře, psychologie, realita, představivost, ego, identita, negativní schopnost, vzdání se ega, vnímání

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=180059 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BRUCKNER, Pavel. Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:15, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz