Mgr. Erika HAJNOVÁ

Disertační práce

Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života

Identification needs of patiens and depeans in paliative care in connection with the duality of life
Anotace:
HAJNOVÁ FUKASOVÁ, Erika. Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života. [disertační práce]. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence. Školitel: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. Studijní obor: P5341 Ošetřovatelství. Stupeň odborné kvalifikace: doktor filozofie (philosophiae doctor, Ph.D.). Úvod: Péče …více
Abstract:
HAJNOVÁ FUKASOVÁ, Erika. Identifying the needs of patients and their family members in palliative care in the context of quality of life. [dissertation thesis]. University of Ostrava, Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery. Supervisor: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. Study programme: P5341 Nursing. Degree of scientific qualification: philosophy doctor (philosophiae doctor, PhD.). Introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2015
Zveřejnit od: 12. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJNOVÁ, Erika. Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.2.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta