Lucia Bartůsková

Doctoral thesis

Vliv rodičovství na pokles zaměstnanosti žen pečující o děti do tří let věku

Decrease in employment of women taking care of children under three years old as a result of parenthood
Abstract:
Disertační práce řeší problematiku vztahu rodičovství a ekonomické neaktivity a zaměstnanosti nositelů péče o malé děti. Zaměřuje se na pracovní motivace matek s dětmi do 3 let věku v kontextu současných nástrojů české sociální politiky. Cílem disertační práce je stanovit návrhy opatření, jež by podpořily motivaci žen s dětmi do 3 let k návratu do zaměstnání a současně kvantifikovat dopady těchto opatření …more
Abstract:
The dissertation addresses the issue of the relationship of parenthood, employment and economic inactivity of childcare holders. It focuses on the mother's motivation to work (mothers taking care of children under 3 years of age) in the context of Czech social policy measures. The aim of the thesis is establish proposals for measures that would encourage the motivation of women with children up to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Magdalena Kotýnková
  • Reader: Vojtěch Krebs, Milan Šimek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45502