Lucia Bartůsková

Doctoral thesis

Vliv rodičovství na pokles zaměstnanosti žen pečující o děti do tří let věku

Decrease in employment of women taking care of children under three years old as a result of parenthood
Anotácia:
Disertační práce řeší problematiku vztahu rodičovství a ekonomické neaktivity a zaměstnanosti nositelů péče o malé děti. Zaměřuje se na pracovní motivace matek s dětmi do 3 let věku v kontextu současných nástrojů české sociální politiky. Cílem disertační práce je stanovit návrhy opatření, jež by podpořily motivaci žen s dětmi do 3 let k návratu do zaměstnání a současně kvantifikovat dopady těchto opatření …viac
Abstract:
The dissertation addresses the issue of the relationship of parenthood, employment and economic inactivity of childcare holders. It focuses on the mother's motivation to work (mothers taking care of children under 3 years of age) in the context of Czech social policy measures. The aim of the thesis is establish proposals for measures that would encourage the motivation of women with children up to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedúci: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Vojtěch Krebs, Milan Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45502