Milan Lukáč

Bachelor's thesis

Porovnanie kontinuálneho a nekontinuálneho filmového rozrpávania vo filmoch Quentina Tarantina

1. Theoretical Part: Comparison of Linear and Nonlinear Narrative in the Films of Quentin Tarantino 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., editing.
Anotácia:
Táto práca sa zaoberá problematikou rozdielov kontinuálneho a nekontinuálneho filmového rozprávania. V prvej časti sú popísané definície a princípy, ktoré súvisia s filmovým rozprávaním, typy jeho montáže, praktická dramaturgia, či dodržiavanie kontinuity pomocou stavebných prvkov. Daná teória je následne využitá pri analýze filmov Four Rooms a Reservoir Dogs. Metódou komparácie spoločných a rozdielnych …viac
Abstract:
This bachelor thesis is discussing issue of differences between linear and nonlinear narrative. First part of this thesis explains basic terms and principles, which are related to narrative, types of his montage, dramaturgy and continuity. This theory is used for analyzing movies Four Rooms and Reservoir Dogs. With method of comparison common and distinct elements in selected movies of director Quentin …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zverejniť od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Libor Nemeškal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lukáč, Milan. Porovnanie kontinuálneho a nekontinuálneho filmového rozrpávania vo filmoch Quentina Tarantina. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Audiovisual Arts - Film Editing

Práce na příbuzné téma