MUDr. Věra Loukotová, Ph.D.

Disertační práce

Vliv laserové refrakční chirurgie na aberace vyšších řádů

The impact of laser refractive surgery on the higher order
Anotace:
Disertační spis se zabývá vlivem laserových refrakčních zákroků (LASIK, PRK) na aberace vyšších řádů. Autorka hodnotí zrakovou ostrost, kontrastní citlivost, monochromatické aberace před zákrokem a 1., 3., 6. a 12. měsíc po laserové korekci. Analyzuje rovněž vzájemné korelace mezi uvedenými parametry.
Abstract:
The author studies the relation between higher-order aberrations (HOA), visual acuity (VA) and contrast sensitivity (CS) after two types of refractive procedure with standard ablation profile - the laser in situ keratomileusis (LASIK) and the photorefractive keratectomy (PRK).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Oftalmologie (čtyřleté) / Oftalmologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.